در باره ما

این سایت حاصل تلاش مجموعه ای از افراد است سعی دارند تا با تهیه و ارائه منابع و کتابهای معتبر و ارزشمند، امکان دستیابی به اطلاعات ضروری و پایه پذیرش تحصیلی را فراهم سازند.

این اطلاعات برای انتخاب سریع، دقیق و مناسب و به منظور اخذ پذیرش تحصیلی از این کشورها ارائه شده اند.هدف این سایت ایجاد آگاهی و افزایش شناخت علاقه مندان به ادامه تحصیل در انواع رشته های تحصیلی کشورهای انگلیسی زبان است تا فرصت های نهفته را بدون هیچ واسطه ای و با استفاده از این منابع شکار کنند.در حال حاضر طوفانی از اطلاعات ناقص، اشتباه و پراکنده وجود دارد که برخی افراد مدعی خود را تنها مرجع اطلاعات معرفی کرده و غالبا متقاضیان را به کانال ها و دانشگاه های خاصی متصل می کنند.در حالی که در این کشورها هزاران دانشگاه، کالج و مدرسه برای بررسی و اقدام وجود دارند.

این سایت بطور مستمر در حال تهیه و ارائه کتب و اطلاعات ارزشمندی است تا به تدریج علاقه مندان را با قوانین، اصطلاحات و نحوه انتخاب دانشگاه یا کالج مناسب و چگونگی اخذ پذیرش تحصیلی آشنا کند.امید داریم تا دانشجویان و پژوهش گران ایرانی با ارتقاء دانش و جایگاه علمی خود، موجب سربلندی و پیشرفت روزافزون میهن همیشه پاینده مان گردند.