clear

راهنمای کلی آزمون ها

راهنمای کامل پذیرش و ورود به دانشکده های پزشکی در آمریکا

100,000ریال
shopping_cart اضافه به سبد خرید
برای اولین بار در ایران با استفاده از این منابع شخصا  بدون هیچ اسطه ای می توانید اقدام به اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه ها و کالج های امریکا و کانادا نمایید. جزییات بیشتر